KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

Robot operacyjny da Vinci - czy to ma sens, krzywa nauki

Wykład na temat robota operacyjnego da Vinci. Prezentuje Tomasz Szopiński. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Jatrogenne uszkodzenie moczowodu podczas laparoskopowej resekcji esicy i odbytnicy

Wykład na temat jatrogennego uszkodzenia moczowodu podczas laparoskopowej resekcji esicy i odbytnicy. Prezentuje Tomasz Lewandowski. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4/6 kwietnia 2019r.

Wycięcie ogniska pierwotnego u chorych na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania - spojrzenie chirurga

Wykład na temat wycięcia ogniska pierwotnego u chorych na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania. Prezentuje Wojciech Wysocki. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Rozległe krytyczne niedokrwienie jelita cienkiego w przebiegu zatoru krezki

Wykład na temat rozległego krytycznego niedokrwienia jelita cienkiego w przebiegu zatoru krezki u 66-letniej chorej. Prezentuje A. Pisarek. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Powikłania w przebiegu choroby Leśniowskiego - Crohna

Wykład na temat powikłań w przebiegu choroby Leśniowskiego - Crohna. Prezentuje Zbigniew Lorenc. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

"Black Session", czyli co poszło nie tak?

Prezentuje Tomasz Błaszowski. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4/6 kwietnia 2019r.

Complicated Colorectal Cancer Treated as Diverticular Disease

Prezentuje Alex Moskalev. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4/6 kwietnia 2019r.

Porażenie splotu

Wykład na temat porażenia splotu. Prezentuje Wiesław Kruszewski. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Rectocole - jaka operacja najlepsza?

Wykład na temat Rectocoele. Prezentuje prof. Tomasz Kościński. Materiał zarejestrowany podczas VI Sympozjum Postępy w Chirurgii Kolorektalnej w Serocku, 16-18 marca 2017r.

Dyskusja na temat zastosowania chirurgii robotowej w koloproktologii

Dyskusja na temat chirurgii robotowej - porównanie różnych systemów. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Colorectal cancer - major problem in the world

Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Anastomotic Leak After Low Anterior Resection: How to Manage? How to Prevent?

Wykład na temat raka okrężnicy. Prezentuje Yves Panis. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Rak odbytnicy. Miejscowe wycięcie oraz pooperacyjna radioterapia.

Wykład na temat raka odbytnicy. Prezentuje Stanisław Głuszek. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Low Rectal Cancer: is Sphincter Saving Surgery Reasonable in Every Patient?

Wykład na temat raka odbytnicy. Prezentuje Bela Teleky. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Rak w polipie - miejscowe wycięcie blizny w technice TEM z zastosowaniem platformy GelPOINT

Wykład na temat wycięcia blizny w technice TEM. Prezentuje Alicja Przywózka-Suwała. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Moje powikłania chirurgii kolorektalnej

Wykład na temat powikłań chirurgii kolorektalnej. Prezentuje Piotr Myśliwiec. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

LIFT - błędy wynikające z krzywej uczenia się

Wykład na temat błędów wynikających z krzywej uczenia się. Prezentuje Przemysław Ciesielski. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Okołoodbytnicza choroba Leśniowskiego-Crohna - czy wciąż jest dla nas wyzwaniem?

Wykład na temat choroby Leśniowskiego-Crohna. Prezentuje Łukasz Dziki. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Niewydolność zwieraczy po operacjach proktologicznych

Wykład na temat niewydolności zwieraczy. Prezentuje Łukasz Krokowicz. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Severe Ulcerative Colitis: When There is no Time to Treat

Prezentuje Achkasov S.I.. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Jednoczasowe zamknięcie stomii i plastyka przepukliny z implantem

Wykład na temat stosowania implantów w polu kontaminowym - jednoczasowe zamknięcie stomii i plastyka przepukliny z implantem. Prezentuje Maciej Smietański. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r. Praca zdobyła 1 miejsce w głosowaniu publiczności podczas wideosesji MEDtube i została nagrodzona przez portal MEDtube.

Surgicla Treatment for Ulcerative Colitis in 2019: Always IPAA?

Prezentuje Yves Panis. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4/6 kwietnia 2019r.

Procedure Standarization in Elective Resection for Diverticular Disease

Prezentuje Alex Moskalev. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4/6 kwietnia 2019r.

Crohn's disease - mesenteric disease?

Wykład na temat choroby Crohn'a. Prezentuje G. Barisic. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Wyhoduj sobie mikrobiom - pobożne życzenie czy realna możliwość?

Wykład na temat mikrobiomu. Prezentuje Tomasz Banasiewicz. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Jakość w chirurgii kolorektalnej w kontekście nowych technologii

Wykład na temat chirurgii kolorektalnej i nowych technologii. Prezentuje Maciej Michalik. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Czy wśród nowych technologii w chirurgii kolorektalnej jest wciąż miejsce na operacje otwarte?

Wykład na temat nowych technologii w chirurgii kolorektalnej i operacji otwartych. Prezentuje Wiesław Janusz Kruszewski. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Spersonalizowane leczenie chorych kolorektalnych. Ocena ryzyka okołooperacyjnego internisty

Wykład na temat ryzyka okołooperacyjnego. Prezentuje Ryszard Gellert. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Jak ocenić ryzyko przedoperacyjne przy użyciu skali - punkt widzenia endokrynologa

Wykład na temat metod oceny ryzyk przedoperacyjnych z perspektywy endokrynologa. Prezentuje Wojciech Bik. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Treatment Strategies for Acute Diverticulitis

Prezentuje A.Tamelis. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa - postępowanie

Wykład na temat choroby uchyłkowej. Prezentuje Anna Pietrzak. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Ciężkie powikłania po "idealnej" operacji. Kto zawinił? Chirurg, chora czy choroba?

Wykład na temat ciężkich powikłań pooperacyjnych. Prezentuje Tomasz Błaszkowski. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Evaluation of Fistula in Ano

Prezentuje Iwona Sudal-Szopińska. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Rectovaginal Fistula - Original Method of Repair

Prezentuje Shelygin Yu. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Sclerotherapy of hemorrhoids. When past meets future

Prezentuje Innocenzo Nicotra. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Anal Fissure - Cut or Treat?

Prezentuje Badma Bashankaev. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Komórki macierzyste w leczeniu przetok złożonych w przebiegu okołoodbytniczej choroby Leśniowskiego-Crohna

Wykład na temat komórek macierzystych w leczeniu przetok złożonych. Prezentuje Anna Pietrzak i Katrzyna Borycka-Kiciak. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r. 

Niedrożność przewodu pokarmowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna

 Wykład na temat niedrożności przewodu pokarmowego w chorobie L-C. Prezentuje Wiesław Tarnowski. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r. 

3D Endorectal Ultrasound in the Preoperative Staging of Rectal Tumors

Prezentuje Giulio Santoro. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r. 

Basic Principles Endoanal Ultrasound (2D, 3D, Transducers)

Prezentuje Giulio Santoro. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r. 

Jak ocenić ryzyko okołooperacyjne przy pomocy skal

Wykład na temat oceny ryzyka pooperacyjnego przy pomocy skal. Prezentuje Elżbieta Baum. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Leczenie oszczędzające w raku odbytnicy - strategia postępowania u chorych z wysokim ryzykiem operacyjnym

Wykład na temat raka odbytnicy i ryzyka operacyjnego. Prezentuje Krzysztof Bujko. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Prewencja powikłań. Przedoperacyjna ocena i przygotowanie chorego do operacji okrężnicy.

Wykład na temat możliwych powikłań u chorego przy operacji okrężnicy. Prezentuje Grzegorz Wallner. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.

Multimodal Treatment Strategies to Optimize Patients Survival in Colorectal Cancer

Wykład na temat raka okrężnicy. Prezentuje Irene Kuerer. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r. 

Dyskusja ekspertów - Najważniejsze problemy chirurgii kolorektalnej (systemowe, jakość, nowe technologie i inne)

Dyskusja w panelu ekspertów na najważniejsze tematy w chirurgii kolorektalnej oraz nt. nowych technologii w chirurgii w kontekście jakości. Uczestniczą: prof. Marek Szczepkowski, prof. Maciej Michalik, prof. Wiesław Tarnowski, prof. Tomasz Banasiewicz, prof. Zbigniew Lorenc. Materiał zarejestrowany podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej" w Serocku, 4-6 kwietnia 2019r.