CHIRURGIA KOLOREKTALNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

Autorów prezentacji plakatowych prosimy o nadsyłanie prac do dnia 25 lutego 2019 r. poprzez formularz na stronie internetowej Sympozjum.

Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji w sesji plakatowej.
Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają mailem potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania plakatu.

Szczegóły będą również podane na stronie www.chirurgiakolorektalna.pl

Plakaty będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na stanowiskach komputerowych.

 

Sesja ,,Mój najtrudniejszy przypadek kliniczny”

Zazwyczaj na konferencjach prezentowane są przypadki pacjentów zakończone pomyślnie, sukcesy chirurgów, innowacyjne operacje i osiągnięcia godne podziwu. Ta nowatorska sesja ma na celu prezentację najtrudniejszych przypadków klinicznych obarczonych mnóstwem powikłań, przypadki pacjentów, które napotkać można w codziennej praktyce a które nie zawsze kończą się pomyślnie. Sesja ma na celu przedstawić najtrudniejsze aspekty pracy chirurga i przeanalizować błędy, których można było uniknąć.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 stycznia 2019r.

Sesja Przypadków Medycznych

Zachęcamy wszystkich lekarzy do nadsyłania zgłoszeń do sesji w której prezentowane będą najciekawsze, innowacyjne techniki operacyjne lub niespotykane przypadki medyczne.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 stycznia 2019r.