KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

SESJA PLAKATOWA

 

W trakcie trwania Sympozjum prezentowane będą prace e-plakatowe na monitorze usytuowanym przy Biurze Sympozjum.

 

PLAKATY

 

 1. Zaopatrzenie przepukliny linii pośrodkowej ciała z implantem w pozycji sub- lay z manewrem ACS (Ramirez)/ Medial abdominal hernia surgery with implant in sub- lay position with ACS meneveour
  - Maciej Śmietański

 2. Wycięcie blizny w technice TEM po polipektomii endoskopowej guza neuroendokrynnego. Szycie z zastosowaniem Endo Stitch™/ Excision of the scar in TEM technique after endoscopic polypectomy of neuroendocrine tumor. Suturing using Endo Stitch™
  -Marek Szczepkowski, Piotr Witkowski, Damian Kołacin, Bartosz Ziółkowski

 3. Zaopatrzenie poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha./ Postpartum insufficiency of anterior abdominal wall surgery
  - Maciej Śmietański

 4. Wycięcie dużego gruczolaka w kanale odbytu w technice TEM/ Excision of the big adenoma in an anal canal in the TEM technique.
  - Marek Szczepkowski, Bartosz Ziółkowski, Piotr Witkowski, Łukasz Panufnik

 5. Uwalnianie zagięcia śledzionowego od strony dolno- przyśrodkowej- dostęp laparoskopowy w przypadku wgłobienia guza lewej połowy okrężnicy/ Splenic Flexure Anatomy, Inferior- Medial Approach, Lap Left for Intusscepting Tumor
  - Sławomir Marecik

 6. Zastosowanie terapii podciśnieniowej w chirurgii kolorektalnej/ Negative Pressure Wound Therapy in colorectal surgery
  - Marek Szczepkowski, Damian Kołacin, Piotr Witkowski, Bartosz Ziółkowski

 7. Hybrydowa technika w operacjach naprawy przepuklin okołostomijnych- HyPER- Tips and Tricks./ Hybrid technique of parastomal hernia repair procedures- HyPER- Tips and Tricks.
  - Marek Szczepkowski, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Alicja Przywózka- Suwała

 8. Wykorzystanie matrycy pokrytej ludzkim fibrynogenem i trombiną (TachoSil®) w trudnych zespoleniach jelitowych/ The usage of the matrix covered with human fibrinogen and thrombin (TachoSil®) in difficult cases of intestinal anastomoses
  - Marek Szczepkowski, Piotr Witkowski, Wojciech Drewniak Damian Kołacin

 9. Uszkodzenie pochwy podczas przedniej niskiej resekcji odbytnicy./ Vaginal injury during low anterior resection
  -Wiesław Tarnowski

 10. HyPER- Hybrid Parastomal Endoscopic Hernia Repair- kolejne etapy operacji./ HyPER- Hybrid Parastomal Endoscopic Hernia Repair- subsequent stages of the procedure.
  - Marek Szczepkowski, Alicja Przywózka- Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik

 11. Wpływ plastyki dźwigaczy odbytu na wyniki leczenia wypadania odbytnicy metodą Altemeiera./ The influence of levatoroplasty on the results of treatment of rectal prolapse with the Altermeier procedure
  - Przemysław Ciesielski , Małgorzata Kołodziejczak

 12. Tragiczny przypadek pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania/ Tragic case of a patient with menstruation disorder
  - Anna Pietrzak

 13. Krwawienie z hemoroidów- niebanalny problem / Hemorrhoidal bleeding – underestimated problem
  - Anna Pietrzak

 14. Clostridium difficile – opis przypadku / Clostridium difficile – case description- Anna Pietrzak
 15. Zamykanie powłok brzusznych- czy możemy być skuteczniejsi?/ Abdominal wall closure- can we be more effective?
  - Kinga Zastawna, Andrzej Ratajczak, Tomasz Banasiewicz

 16. Małoinwazyjne lecznie przetok/ Minimally- invasive treatment of fistula.
  -  Jarosław Cwaliński, Jacek Paszkowski, Adam Bobkiewicz, Tomasz Banasiewicz 

 17. LapVac- czyli jak leczyć metodą otwartego brzucha bez jego otwierania?/ LapVac- how to treat open abdomen without its opening
  - Adam Bobkiewicz, Tomasz Banasiewicz