CHIRURGIA KOLOREKTALNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

Image
Image

PROGRAM

W trakcie trwania Sympozjum przygotowaliśmy dla Państwa dwie sesje wolnych tematów, które będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy chirurgami. Zachęcamy do zgłoszeń.

Na urządzeniach mobilnych zalecamy oglądnie programu ramowego w poziomie

PROGRAM RAMOWY

PROGRAM NAUKOWY

 
 
 

Czwartek 04.04.2019

 
 

Godz.\Sala

NIL

MISSISIPI

NAREW

HALL -parter

 
 

12:00

SESJA I      Nowe technologie medyczne
Roboty w chirurgii. 12:00-13:30

SESJA IV
Najciekawsze przypadki kliniczne
12:00-13:30

 

 

Sesja plakatowa
12:00-18:30

 
 
 
 

13:00

 

 
 

SESJA II
Black Session - czyli co poszło nie tak
13:30-15:00

SESJA V
Sesja prawnicza
13:30-15:00

 
 

14:00

 

 

 
 

LUNCH TIME SESSION 14:30-16:00
PROKTOLOGIA (warsztaty I)

 
 

15:00

LUNCH 15:00-16:00

 
 
 
 

16:00

SESJA III
Rak okrężnicy i odbytnicy
Standardy w pigułce
16:00-18:30

SESJA VI
Proktologia II
16:00-18:15

 

 
 
 
 

17:00

 
 

 

 

 

 

 
 

18:00

 
 
     
 

Piątek 05.04.2019

 

 

 
 

Godz.\Sala

NIL

MISSISIPI

NAREW

HALL -parter

 
 

08:00

          

 

 

 

 
 

Uroczyste otwarcie Sympozjum 08:30-09:00

 
 

09:00

SESJA VII
Miednica mała - miejsce spotkań chirurga kolorektalnego, ginekologa i urologa.
Endometrioza - ciąg dalszy.
09:00-11:00

SESJA XIII
Chirurg, Fizjoterapeuta i Pielęgniarka -
partnerzy w chirurgii kolorektalnej
09:00-11:00

Sesja plakatowa
09:00-18:00

 
 
 
 

10:00

 
 
 
 

11:00

PRZERWA KAWOWA 11:00-11:30

 
 

SESJA VIII
Choroby zapalne jelit
11:30-13:30

Warsztaty edukacyjne II 
 MRI
11:30-13:00

 
 

12:00

 
 
 

13:00


LUNCH TIME SESSION 13:00-14:30 
Warsztaty edukacyjne III

 

 

LUNCH 13:30-14:30 / Spotkanie Zarządu PKK

14:00

 
 

SESJA IX
Ultrasonografia przezodbytowa Masterclass    14:30-16:00

SESJA XI
Nowe technologie w chirurgii kolorektalnej
Miejsce oepracji otwartych
14:30-16:30

Warsztaty edukacyjne IV
14:30-15:40

 
 

15:00

 
 

Warsztaty edukacyjne V
NPWT brzuch  15:40-16:30

 
 

16:00

SESJA X
Video Session Tips&Tricks
16:00-18:00

 
 

SESJA XII
Ocena ryzyka okołooperacyjnego
w chirurgii kolorektalnej  16:30-18:00

Warsztaty edukacyjne VI
NPWT stomia  16:30-17:20
 
 

18:00

 
 

Warsztaty edukacyjne VII
NPWT endo     17:20-18:10

 

 
 
     
 
 

Sobota 06.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Godz.\Sala

NIL

MISSISIPI

NAREW

 
 

09:00

SESJA XIV
Przepukliny
09:00-10:30

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10:00

 
 

PRZERWA KAWOWA  10:30-11:00

 
 

11:00

SESJA XV
EMOCJE CHIRURGA
-kto zadba o jego duszę? 11:00-12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

12:00

 
 

Uroczyste podsumowanie i zakończenie Sympozjum 12:30 sala NIL

 
 
FRAMEWORK PROGRAM - MANUAL TRANSLATION

program ramowy ENG

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

WARSZTATY

W trakcie trwania całego sympozjum będą odbywać się warsztaty w sposób ciągły na stoiskach firm:

 1. Akademia szycia laparoskopowego - Academy of laparoscopic suturing techniques Firma Johnson& Johnson
 2. Możliwości obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej / Imaging possibilities with indocyanin green. - Firma Stryker
  Prowadzenie / Leading: Sylwia Borys, Wojciech Baraniak

 

Sala Nil

 

12.00 - 13.30

Sesja I / Session I: Nowe technologie medyczne. Roboty w chirurgii / New medical technologies. Robots in surgery

Wykłady:

 1. “Flex Robotic System - FRS” - doświadczenia własne, prezentacje operacji, tips and tricks / „Flex Robotic System - FRS” - own experience, presentation of the operations, tips and tricks. 

                - Mario Morino (20 min.)

 1. Jeszcze raz o daVinci w Polsce. Czy to ma sens? Krzywa uczenia. Tips and tricks / One more time about daVinci in Poland. Does it make sense? Learning curve. Tips and Tricks

                - Tomasz Szopiński (15 min.)

 1. System robotowy Senhance - nowe rozwiązania, nowe szanse / Surgical Robotic System Senhance - new solutions, new chances

                - Piotr Richter, Tomasz Rogula (15 min.)

 1. Dyskusja z udziałem uczestników konferencji / Discussion with conference participants (40 min.)

 

Pytania w dyskusji:

 1. Czym w swojej istocie różni się FRS od TEM (pytanie prowokacyjne) / Is it essentially FRS different from TEM technique (provocative question)
 1. Czy potrzebne są w chirurgii kolorektalnej roboty? / Are robots needed in colorectal surgery?
 2. Jaki zakres aktywności operacyjnej powinny pokrywać ? / What scope of operational activity should cover?
 1. Dlaczego w Polsce nie udało się z daVinci ? / Why did not it succeed with daVinci in Poland?
 2. W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój technologii w chirurgii? / In what direction should the development of technology in surgery aim?

Dyskusja okrągłego stołu/Round table discussion (40 min.):

Prowadzenie: Marek Szczepkowski

Uczestnicy: Marek Zawadzki, Mario Morino, Tomasz Szopiński, Piotr Richter

 

13.30 - 15.00

Sesja II / Session II: "Black Session”, czyli co poszło nie tak / "Black Session" - what went wrong?   

 Czas trwania poszczególnych prezentacji 7 minut - 3 minuty na dyskusję.

Sesja filmowo-slajdowa.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i dylematami, czasami też niepowodzeniami.

Video-slide session

We encourage you to share your experiences and dilemmas, sometimes failures.

Moderatorzy: Jacek Dadan, Krzysztof Leksowski, Tomasz Lewandowski, Zoran Stojcev

 

1.Sekwencja powikłań przedniej resekcji odbytnicy/ Complication series after low anterior resection
- Piotr Myśliwiec ( 7 min.)

2.Seria powikłań zakończonych niepowodzeniem u chorej po operacji kolorektalnej/ Complication case series in patient after colorectal surgery that ended with failure
- Zbigniew Lorenc ( 7 min.)

3.Porażenie splotu barkowego. Udana operacja ale pacjent nieszczęśliwy/ Brachial plexus paralysis. Sucessful operation but unhappy patient
- Wiesław Kruszewski ( 7 min.)

4.Jatrogenne całkowite przecięcie moczowodu podczas resekcji esicy i górnej odbytnicy i sposób zaopatrzenia – ku przestrodze/ Iatrogenic total urether cut during sigmoid and upper rectum resection -caution
– Tomasz Lewandowski ( 7 min.)

5.Complicated colorectal cancer treated as diverticular disease/ Powikłany rak okrężnicy leczony jak choroba uchyłkowa
– Alex Moskalev ( 7 min.)

6.Rozległe krytyczne niedokrwienie jelita cienkiego w przebiegu zatoru krezki u 66-letniej chorej/ Extensive critic small bowel ischaemia in 66-year old patient with mesentery embolism
- Agnieszka Pisarek, Agnieszka Surowiecka- Pastewka, Marek Durlik ( 7 min.)

7.Ciężkie powikłania u 63 letniej pacjentki z rakiem odbytnicy, poddanej "krótkiej" ( 25 Gy) radioterapii przedoperacyjnej u której wykonano "idealną" operację. Kto zawinił? chirurg, chora czy choroba?/ Serious complications in a 63- years old female patient with the rectal cancer who underwent „short” (25 Gy) preoperative radiotherapy after „perfect” operation. Who is guilty? The surgeon, the patient or the disease?
- Józef Kładny ( 7 min.)

Dyskusja 20 minut

 

Sesja konkursowa.

 

Najciekawsze przypadki kliniczne
Każda z prezentacji trwa 7 minut. Po każdej prezentacji przewidziano 3 minuty dyskusji. Prosimy o dyscyplinę czasową.

1.Wczesne powikłanie po prawej hemikolektomii./ Early complication after the right hemicolectomy.
– Marek Zawadzki ( 7 min.)

2.Jednoczasowe zamknięcie stomii i plastyka przepukliny z implantem. Bezpieczeństwo stosowania implantu w polu kontaminowanym / Simultaneous ostomy reversal and abdominal hernia surgery with implant in contaminated field
– Maciej Śmietański ( 7 min.)

3.LIFT- błędy związane z krzywą uczenia./ LIFT- Errors related to the learning curve.
- Przemysław Ciesielski, Paweł Siekierski ( 7 min.)

4.Moje powikłania chirurgii kolorektalnej/ My complications in colorectal surgery
– Piotr Myśliwiec ( 7 min.)

5.Śródoperacyjna fluorescencja w onkologicznych operacjach jelita grubego/ Intraoperative fluoroscene in colorectal oncologic surgery
-Wojciech Konrad Karcz ( 7 min.)

6.Abdominoplastyka dla chirurgów kolorektalnych/ Abdominoplastics for colorectal surgeons
- Maciej Śmietański (7min)

7.Rak w polipie- miejscowe wycięcie blizny w technice TEM z zastosowaniem platformy GelPOINT®/ Cancer in polyp- local excision of the scar in the TEM technique with the use of GelPOINT® platform.
- Marek Szczepkowski, Alicja Przywózka- Suwała, Michał Klimkowski, Maciej Jastrzębski (7min)

Dyskusja 20 minut
 
 

    Plakaty
 
1.Zaopatrzenie przepukliny linii pośrodkowej ciała z implantem w pozycji sub- lay z manewrem ACS (Ramirez)/ Medial abdominal hernia surgery with implant in sub- lay position with ACS meneveour
- Maciej Śmietański

2.Wycięcie blizny w technice TEM po polipektomii endoskopowej guza neuroendokrynnego. Szycie z zastosowaniem Endo Stitch™/ Excision of the scar in TEM technique after endoscopic polypectomy of neuroendocrine tumor. Suturing using Endo Stitch™
-Marek Szczepkowski, Piotr Witkowski, Damian Kołacin, Bartosz Ziółkowski

3.Zaopatrzenie poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha./ Postpartum insufficiency of anterior abdominal wall surgery
- Maciej Śmietański

4.Wycięcie dużego gruczolaka w kanale odbytu w technice TEM/ Excision of the big adenoma in an anal canal in the TEM technique.
- Marek Szczepkowski, Bartosz Ziółkowski, Piotr Witkowski, Łukasz Panufnik

5.Uwalnianie zagięcia śledzionowego od strony dolno- przyśrodkowej- dostęp laparoskopowy w przypadku wgłobienia guza lewej połowy okrężnicy/ Splenic Flexure Anatomy, Inferior- Medial Approach, Lap Left for Intusscepting Tumor
- Sławomir Marecik

6.Zastosowanie terapii podciśnieniowej w chirurgii kolorektalnej/ Negative Pressure Wound Therapy in colorectal surgery
- Marek Szczepkowski, Damian Kołacin, Piotr Witkowski, Bartosz Ziółkowski

7.Hybrydowa technika w operacjach naprawy przepuklin okołostomijnych- HyPER- Tips and Tricks./ Hybrid technique of parastomal hernia repair procedures- HyPER- Tips and Tricks.
- Marek Szczepkowski, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Alicja Przywózka- Suwała

8.Wykorzystanie matrycy pokrytej ludzkim fibrynogenem i trombiną (TachoSil®) w trudnych zespoleniach jelitowych/ The usage of the matrix covered with human fibrinogen and thrombin (TachoSil®) in difficult cases of intestinal anastomoses
- Marek Szczepkowski, Piotr Witkowski, Wojciech Drewniak Damian Kołacin

9.Uszkodzenie pochwy podczas przedniej niskiej resekcji odbytnicy./ Vaginal injury during low anterior resection
-Wiesław Tarnowski

10.HyPER- Hybrid Parastomal Endoscopic Hernia Repair- kolejne etapy operacji./ HyPER- Hybrid Parastomal Endoscopic Hernia Repair- subsequent stages of the procedure.
- Marek Szczepkowski, Alicja Przywózka- Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik

11.Wpływ plastyki dźwigaczy odbytu na wyniki leczenia wypadania odbytnicy metodą Altemeiera./ The influence of levatoroplasty on the results of treatment of rectal prolapse with the Altermeier procedure
- Przemysław Ciesielski , Małgorzata Kołodziejczak

12.Tragiczny przypadek pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania/ Tragic case of a patient with menstruation disorder
- Anna Pietrzak

13.Krwawienie z hemoroidów- niebanalny problem / Hemorrhoidal bleeding – underestimated problem
- Anna Pietrzak

14.Clostridium difficile – opis przypadku / Clostridium difficile – case
 
 

 

LUNCH - 15.00 – 16.00

 

 

16.00 - 18.30

Sesja III / Session III: Rak Okrężnicy i Odbytnicy. Standardy w pigułce. / Colon and Rectal Cancer. Standards summary.

Moderatorzy: Bela Teleky, Yves Panis, Wojciech Wysocki, Adam Kobus

 

Wykłady/ Lectures

1.Screening nowotworów jelita grubego: Jak to zorganizować? / Colorectal cancer screening. How to organize it?

                - Zoran Krivokapić (15 min.)

2.Personalizacja leczenia onkologicznego w raku jelita grubego / Personalized oncologic teatment in colorectal cancer

                - Andrzej Deptała (15 min.)

3.Wskazania do wycięcia ogniska pierwotnego raka jelita grubego przy nieresekcyjnym rozsiewie / Indications for excision of primary colorectal cancer with unresectable dissemination

               - Wojciech Wysocki (15 min.)

4.Jak nowe technologie wpłynęły na wyniki onkologiczne operacji resekcji przerzutów do wątroby / How new technologies influenced the oncological results of resection of liver metastases


                - Krzysztof Zieniewicz (15 min.)

5.Wielokierunkowe strategie leczenia celem wydłużenia przeżycia pacjentów z nowotworem jelita grubego / Multimodal treatment strategies to optimize patients survival in colorectal cancer


                - Irene Kührer (15 min.)

6. Guz dolnej odbytnicy: czy operacja oszczędzająca zwieracze jest rozsądna u wszystkich pacjentów? / Low rectal cancer: is sphincter saving surgery reasonable in every patient?

                - Bela Teleky (15 min.)

7. Standardy w pigułce: Nieszczelność zespolenia po przedniej niskiej resekcji odbytnicy - jak leczyć i jak zapobiegać? / Standards summary: Anastomotic leak after low anterior resection - how to manage? How to prevent? 

                - Yves Panis (10 min.)

Debata / Debate (40 min.)

Leczenie oszczędzające w raku odbytnicy - strategia postępowania u chorych z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym: radioterapia samodzielna, czy radioterapia przedoperacyjna + wycięcie miejscowe, czy wycięcie miejscowe i pooperacyjna radioterapia

Organ- sparing treatment in rectal cancer - strategy in patients with high periopertive risk: radiotherapy alone or neoadjuvant radiotherapy + local excision or local excision and postoperative radiotherapy.  

Moderatorzy/Moderators: Wojciech Zegarski, Yurij Shelygin, Yves Panis, Zoran Krivokapić

Wprowadzenie / Introduction

- Krzysztof Bujko (10 min.)

Argumenty za radioterapią samodzielną / Arguments for radiotherapyalone

- Krzysztof Bujko (10 min.)

Argumenty za radioterapią przedoperacyjną + wycięcie miejscowe / Arguments for neoadjuvantradiotherapy + local excision

- Wojciech Zegarski (10 min.)

Argumenty za wycięciem miejscowym + pooperacyjna radioterapia / Arguments for local excision + postoperative radiotherapy 

- Stanisław Głuszek(10 min.)

Dyskusja/ Discussion (10 min.)

 

KOLACJA / DINNER - 20.00 - 22.30

 

 

 

Sala Missisipi

 

12.00 - 13.30

Sesja IV/Session IV:  Sesja „Najciekawsze przypadki kliniczne” sesja video pod patronatem MEDtube / ,,The most interesting clinical cases” session  logotype 

Moderatorzy / Moderators: Krzysztof Bielecki, Mariusz Frączek, Radzisław Trzciński, Alicja Przywózka-Suwała, Marek Szczepkowski

 

Sesja konkursowa.

Wykłady będą opublikowane po 25 lutego 2019. /Contest session. Lectures will be published after 25 February 2019.

Czas trwania poszczególnych prezentacji 7 minut - 3 minuty na dyskusję. 

 

13.30 - 15.00

Sesja V/Session V: Sesja prawnicza: Za co lekarz może zostać skazany? / Law session: When and why doctor may be convicted?

Moderatorzy: Mariusz Wyleżoł, Dorota Gałczyńska-Zych, Agnieszka Dębowska, Piotr Szenk

 

Omówienie przypadku w oparciu o wybrany przypadek postępowania karnego. / Case presentation on the basis of penal proceeding.

Wykłady / Lectures

 1. Przedstawienie stanu faktycznego/ Current state presentation

                - Wojciech Sołdaczuk (15 min.)

 1. Przedstawienie opinii biegłych/ Experts opinion presentation

                - Ewa Kiec (15 min.)

 1. Przedstawienie wyroku i jego konsekwencji

                - Wojciech Sołdaczuk, Ewa Kiec - (15 min.)

 1. Dyskusja okrągłego stołu/ Round table discussion (45 min.)

                Prowadzenie / Chairman: Mariusz Wyleżoł

Uczestnicy / Participants: Halina Kutaj-Wąsikowska, Agnieszka Dębowska, Piotr Szenk,

Dorota Gałczyńska-Zych, Ewa Kiec, Wojciech Sołdaczuk, Jerzy Friediger

 

LUNCH - 15.00 - 16.00

 

16.00 - 18.15

Sesja VI /Session VI: Proktologia II / Proctology II

Moderatorzy / Moderators: Katarzyna Borycka-Kiciak, Maciej Słodkowski, Piotr Wałęga, Łukasz Dzik, Grzegorz Gil.

Wykłady / Lectures:

 1. Okołoodbytnicza choroba Leśniowskiego- Crohna - czy wciąż jest dla nas wyzwaniem?/ Perianal Crohn's disease- is it still a challenge for us?

                - Łukasz Dziki (15min.)

 1. Permacol w leczeniu przetok okołoodbytniczych / Permacol in analfissuretreatment

                - Tomasz Kościński (15 min.)

 1. Komórki macierzyste w leczeniu przetok złożonych w chorobie Leśniowskiego-Crohna / Stemcells in treatment of complexfistulas in Crohn'sdisease

                - Anna Pietrzak, Katarzyna Borycka-Kiciak (15 min.)

 1. Niewydolność zwieraczy po operacjach proktologicznych / Sphincter inefficiency after proctologic surgeries

                - Łukasz Krokowicz (15 min.)

 1. Przetoka odbytniczo - pochwowa - autorska metoda operacyjna / Rectovaginal fistula - original method of repair

                - Yurij Shelygin(15 min.)

 1. Szczelina odbytu - wycinać czy leczyć?/ Anal fissure - to cut or to treat?

                - Badma Baszankaiev (15 min.)

 1. Skleroterapia hemoroidów - kiedy przeszłość spotyka przyszłość / Sclerotherapy of hemorrhoids - when past meets future

                - Innocenzo Nicotra (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

Sala Narew

 

14.30 - 16.00

Lunch time Session / Warsztaty edukacyjne I / Educational Workshops I 

Cysta włosowa - współczesne leczenie / Pylonidal cyst – modern treatment

Warsztaty pod auspicjami firmy Miralex /Workshops under the auspicies of Miralex

Kierownik warsztatów / Workshop manager: Małgorzata Kołodziejczak

Wykładowcy/ Lecturers: Przemysław Ciesielski, Anna Wiączek

 

Plan warsztatów / Workshops plan

 1. Aktualne poglądy na etiopatogenezę cysty włosowej / Current views on the etiopathogenesis of the hair follicle
 2. Metody operacyjne (filmy, zdjęcia, wymiana doświadczeń, dyskusja) / Operation methods (films, photos, exchange of experiences, discussion)

                Operacja sposobem Bascoma II / Operation by the Bascom II method

                Operacja sposobem Karadakisa / Operation by the Karadakis method

                Operacja sposobem Suchorskiego (wycięcie skośne) / Operation using the Suchorski method (oblique notch)

                Operacja sposobem Limberga / Operation with the Limberg method

                Operacja z użyciem lasera diodowego / Operation with a diode laser

3. Leczenie powikłań / Treatment of complications

                zastosowanie opatrunków podciśnieniowych / use of vacuum dressings

 

 

Piątek, 5 kwietnia 2019

 

Sala Nil/Missisipi

 

8.30 - 9.00

Uroczyste otwarcie Sympozjum/ Grand Opening

Marek Szczepkowski

Wystąpienia zaproszonych Gości/ Speeches of invited guests

 

09.00 - 11.00                           

Sesja VII / Session VII: Miednica mała - miejsce spotkań chirurga kolorektalnego, ginekologa i urologa: Endometrioza - ciąg dalszy… / Pelvis - meeting place for colorectal surgeon, gyneacologist and urologist: Endometriosis - continuation…

Sesja poświęcona pamięci Profesora Romualda Dębskiego / Session in memory of Professor Romuald Dębski

               

Prowadzenie sesji i debaty / Session and debate chairman: Marek Szczepkowski

 1. Wspomnienie o prof. R. Dębskim - „Aldku” / In memory of prof. Romuald Dębski ,,Aldek”

                - Dorota Gałczyńska-Zych (10 min)

 1. Leczenie zachowawcze endometriozy - czy może być skuteczne? / Non- surgical treatment of endometriosis - could it be sucessfull?

                - Paweł Siekierski (10 min.)

 1. Nietypowa lokalizacja endometriozy - zwieracze odbytu, przegroda odbytniczo-pochwowa / Atypical endometriosis localization – anal sfincters, recto-vaginal septum

                - Małgorzata Kołodziejczak (10 min.)

 1. Urologiczne lokalizacje endometriozy / Urological endometriosis localizations

                - Piotr Kryst (10 min.)

Debata/Debate: Endometrioza przypadkowe znalezisko… i co dalej? / Endometriosis as an accidental finding… and what next? (80 min.)

Uczestnicy debaty / Debate participants: Piotr Krokowicz, Piotr Kryst, Paweł Siekierski,

Małgorzata Kołodziejczak, Józef Kładny, Wojciech Kielan, Mariusz Bidziński, Stanisław Głuszek

 

Pytania w dyskusji / Questions in discussion

 1. Śródoperacyjna diagnostyka różnicowa / intraoperative differential diagnosis
 2. Cechy morfologiczne znaleziska / morphological features of a finding
 3. Naturalny przebieg choroby / natural disease course
 4. Czynniki predykcyjne a decyzje śródoperacyjne - wycinać / nie wycinać? / risk factors vs intraoperative decisions - to
 1. Czynniki ryzyka nawrotu endometriozy (czy jest to choroba perform or not an excision? Uleczalna)/ risk factors for endometriosis recurrence (is it a curable disease?)
 2. Specyfika techniki chirurgicznej, jak stosować zasady "aseptyki" / specific surgical technique, how to use ,,asepsis” rules?
 1. Czy wykonywać operację radykalną za wszelką cenę, gdzie operować zdiagnozowaną endometriozę w miednicy małej? / how to perform a radical surgery at all costs, where to operate diagnosed pelvic endometriosis?
 1. Czy wołać ginekologa na salę operacyjną? / should gyneacologist be called to operating room?

 

PRZERWA NA KAWĘ / COFFEEBREAK - 11.00 - 11.30

 

11.30 - 13.30

Sesja VIII / Session VIII: Choroby zapalne jelit / Inflammatory bowel disease

Prowadzenie sesji: Piotr Krokowicz, Wiesław Tarnowski, Marek Durlik, Yurij Shelygin

 1. Co nowego w chorobie uchyłkowej w 2018/2019 r. / What's new in diverticular disease in 2018/2019?

                - Anna Pietrzak (15 min.)             

 1. Wyhoduj sobie mikrobiom - pobożne życzenie czy realna możliwość. / Culture your microbiome - pious wish or real possibility

    
    - Tomasz Banasiewicz (15min)
 1. Standaryzacja procedur w planowej resekcji w chorobie uchyłkowej / Procedure standarization in elective resection for diverticular disease

                - Sergiej Aczkasov, Alex Moskalev (15 min.)

 1. Chirurgiczne leczenie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego w 2019 - czy zawsze odwtórcza proktokolektomia? / Surgical treatment for ulcerative colitis in 2019 - always IPAA?

                - Yves  Panis - (15 min.)

 1. Zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – kiedy nie ma na leczenie / Acute ulcerative colitis – when there is no time to treat

                - Sergiej Aczkasov (15 min.)

 1. Choroba Leśniowskiego - Crohna - choroba krezki? / Crohn's disease - mesenteric disease?

                - Goran Barisić (10 min.)

 1. Standard w pigułce / Standard summary: Niedrożność przewodu pokarmowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna / Intestinal obstruction in Crohn's disease

                - Wiesław Tarnowski (10 min.)

 1. Strategie postępowania w ostrym zapaleniu uchyłków / Treatment strategies for acute diverticulitis. 

                Algimantas Tamelis (15 min.)

 
Dyskusja/ Discussion (25 min.)

LUNCH - 13.30 - 14.30

 

Sala Nil

 

14.30-16.00

Sesja IX / Session IX: 

Warsztaty ultrasonograficzne Master Class - Teoria i pokaz przezodbytniczej endosonografii.

Master Class ultrasound - Theory and Demo Anal Endosonography.

Moderatorzy: Giulio Santoro, Iwona Sudoł-Szopińska, Tomasz Zieliński, Bartosz Ziółkowski

Wykłady / Lectures:

 1. Podstawowe zasady działania ultradźwięków (2D, 3D, przetworniki) / Basic principles of ultrasound (2D, 3D, transducers)

        -
  Giulio Santoro (15 min.)
 1. Anatomia ultrasonograficzna kanału odbytu. / Ultrasound anatomy of the anal canal

                - Iwona Sudoł-Szopińska (15 min.)

 1. Ultradźwięki w ocenie przetok odbytu i nawrotów / Ultrasound in the assessment of anal fistulas and recurrences.

        -
  Iwona Sudoł-Szopińska (15 min.)
 1. Ultradźwięki w ocenie wysiłkowego nietrzymania stolca. / Ultrasound in the assessment of anal incontinence.

                - Giulio Santoro (15 min.)

 1. Ultradźwięki w przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania guzów odbytnicy. / Ultrasound in the preoperative staging of rectal tumors.

                - Giulio Santoro (15 min.)

 1. Przegląd przypadków klinicznych w obrazowaniu 3D / Review of clinical cases with 3D viewer

                - Giulio Santoro (15 min.)

 

16.00 - 18.00

Sesja X /Session X:  Video Session Tips&Tricks

Moderatorzy: Krzysztof Paśnik, Krzysztof Zieniewicz, Piotr Richter, Marek Zawadzki,

Wykłady / Lectures

 1. Zagięcie śledzionowe okrężnicy - jak je uwalniać? / Splenic flexure - how to mobilize?

                - "od środka"/,,from the inside” - Krzysztof Zawadzki (8min.)

                - "od torby sieciowej"/,,from omental bursa”- Marek Paśnik(8min.)

                - "od boku"/,,from aside”- Andrzej Budzyński (8min.)

 1. Najlepsze rozwiązania dla TME - Debata - argumenty za / Best options for TME - debate - arguments for:                                      
 1. Laparoskopowa / laparoscopic
  - Piotr Myśliwiec (10min.)
 2. Robotowa/ Robotic
  - Marek Zawadzki (10min.)
 3. TaTME
  - Jacek Piątkowski, Marek Jackowski (10min.)
 4. ”na otwarto”/ ,,open”
  - Piotr Richter (10min.)

 

      3. „STARR - transanalna resekcja odbytnicy z użyciem staplera TST36 / STARR - transanal rectal resection using the TST36 stapler
        
- Joanna Bogodo (15 min.)

Dyskusja/ Discussion (30 min.)

 

 

Sala Missisipi

 

14.30 - 16.30

Sesja XI/Session XI: Nowe technologie w chirurgii kolorektalnej. Miejsce operacji otwartych. ERAS. Jakość w chirurgii / New technologies in colorectal surgery. Place of open surgeries. ERAS. Surgical quality.

Prowadzenie sesji: Wiesław J. Kruszewski, Tomasz Banasiewicz, Maciej Michalik, Michał Klimkowski

Moderator: Marek Szczepkowski:

Uczestnicy konferencji okrągłego stołu i panelu dyskusyjnego / Participants of the round table conference and discussion panel: Wiesław J. Kruszewski, Tomasz Banasiewicz, Maciej Michalik, Michał Klimkowski, Wiesław Tarnowski, Mariusz Bidziński, Zbigniew Lorenc.

 1. Jakość w chirurgii kolorektalnej w kontekście nowych technologii / Quality in colorectal surgery in term of new technologies

  - Maciej Michalik (15min.)
 1. Dyskusja okrągłego stołu / Round table discussion (40 min.):

                - Przygotowanie jelita grubego do operacji - tak czy nie?
                   / Preoperative bowel preparation - yes or no?

                - Jakie są zalety ERAS? / Advantages of ERAS?

                - ERAS po polsku- czy to działa? / ERAS in Poland- does it work?

                - Zastosowanie gąbki z ludzkiej  trombiny i fibrynogenu w zespoleniach jelitowych wysokiego ryzyka -czy to działa? / Human thrombin and fibrynogen sponge in high risk intestinal anastomoses - is it work?

 1. Panel dyskusyjny na temat zieleni indocjaninowej / Discussion panel on indocyanine green (30 min.)

                - Wskazania / Indication

                - Technika użycia / Technique

                - Przegląd literatury / Literature analysis

 1. Czy wśród nowych technologii w chirurgii kolorektalnej jest wciąż miejsce na operacje otwarte / Is it still a place for open surgeries in new technologies era in colorectal surgery?

               - Wiesław J. Kruszewski (15 min.)

5. Praktyczna pomoc w terapii przeciwzakrzepowej - aplikacja mobilna NeoBox / Practical help in antithrombotic therapy - the NeoBox mobile application - Dorota Sarna (10 min.)

         

          Dyskusja / Discussion (10min.)

 

16.30 - 18.00 

Sesja XII / Session XII: Spersonalizowane leczenie chorych kolorektalnych. Ocena ryzyka okołooperacyjnego./ Personalized treatment of colorectal patients. Evaluation of perioperative risk.

Prowadzenie: Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Grzegorz Wallner, Wojciech Drewniak

 1. Jak ocenić ryzyko przedoperacyjne przy użyciu skali? Punkt widzenia anestezjologa / How to evaluate preoperative risk with scale –anesthesiologist point of view

                – Elżbieta Baum (20 min.)

 1. Punkt widzenia internisty / Internist point of view

                – Ryszard Gellert (10 min.)

 1. Punkt widzenia nefrologa / Nephrologist point of view

                – Dorota Daniewska (10 min.)

 1. Punkt widzenia endokrynologa / Endocrinologist point of view

                – Wojciech Bik (10 min.)

 1. Punkt widzenia chirurga/Surgeon point of view

                – Grzegorz Wallner (10 min.)

 1. Interdyscyplinarna dyskusja okrągłego stołu/ Interdisciplinary round table

 

Dyskusja / Discussion (30 min.)

Pytania w dyskusji/ Questions in discussion:

 1. Czy skale są przydatne? / Are scales useful?
 2. Czy jest uniwersalna lub najlepsza? / Is it one that is universal or the best?
 3. Czy skale dają rzeczywistą ocenę ryzyka?/ Do scales really evaluate actual risk?
 4. Czy są pomocne w rozmowie z rodziną?/ Are they helpful in discussion with family?
 5. Jak zdefiniować Pacjenta Wysokiego Ryzyka Chirurgicznego przed operacją w trybie pilnym? / How to define high risk patient before emergency surgery?

Prowadzący dyskusję / Discussion chairman: Ryszard Gellert

Panel ekspertów/ Experts panel: Dorota Daniewska, Elżbieta Baum, Wojciech Bik, Grzegorz Wallner, Wojciech Drewniak

 

 

Sala Narew

 

9.00 - 11.00

Sesja XIII/Session XIII: Chirurg, fizjoterapeuta i pielęgniarka - partnerzy w chirurgii kolorektalnej  / Surgeon, physiotherapist and nurse – partners in colorectal surgery

zdjecia jub

Przewodniczenie sesji i słowo wstępne/ Session chairman: Andrzej Mastalerz

Moderatorzy: Andrzej Mastalerz, Bartosz Molik, Elżbieta Antos, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Wykłady/ Lectures

 

1.Wpływ blizn pooperacyjnych na postawę ciała i aktywności ruchowe - analiza według PNF. / Scar influence on postoperative body posture and activity - PNF analysis.
- Agnieszka Stępień (15 min.)

2.Specyfika opieki pielęgniarskiej w oddziale Chirurgii Kolorektalnej. / Specifity of nurse care in colorectal department
- Emilia Wawszczak (15 min.)

3.Panel dyskusyjny: Diagnostyka różnicowa chorób jamy brzusznej i dysfunkcji narządu ruchu - spojrzenie chirurga i fizjoterapeuty. / Discussion: Differential diagnostics of abdominal and muscoskeletal diseases - point of view of surgeon and physiotherapist

Wykład wprowadzający / Introduction lecture:
– Krzysztof Dudziński (10 min.)

Moderator Panelu/ Panel moderator: Piotr Czyżewski

Uczestnicy Panelu/ Panel participants: Krzysztof Dudziński, Agnieszka Stępień, Jakub Olewiński, Adam Kobus, Agnieszka Dahlke- Kubik, Łukasz Panufnik (60 min.)

Dyskusja/ Discussion (30 min.)

 

11.30 - 13.00

Warsztaty edukacyjne II / Educational Workshops II

Chirurg i radiolog - partnerzy w super ważnej sprawie / Surgeon and radiologist - partnersis ultra-important case

Interpretacja badań MRI/CT w raku odbytnicy - czego chirurg od radiologa powinien wymagać?/ Interpretation of MRI/ CT scans - what surgeon should demand from radiologist?

Moderatorzy: Dr Anna Hołdakowska, Prof. Krzysztof Bujko, Maciej Jarmuszewski

Wykłady/ Lectures

 1. Nie taka radiologia straszna… czyli słowo wstępne… / Radiology not that bad… initial word…
  - Krzysztof Bujko (5 min.)
 2. Prezentacja wyników ogólnopolskiej ankiety dotyczącej umiejętności interpretacji badań radiologicznych wśród specjalistów chirurgów i lekarzy rezydentów / Presentation of results of polish question naire about surgeons' skills in interpreting radiologic scans
  - Alicja Przywózka-Suwała (5 min.)
 3. Diagnostyka obrazowa (MRI/CT) w ocenie stopnia zaawansowania pierwotnego raka odbytnicy - co jest ważne / Image diagnostics in assessmet of the stage of primary rectal cancer.
  – A. Hołdakowska (15 min.)
 4. Krótka instrukcja obsługi programu - to nie jest trudne / Quick instruction of using a programme
  – Kamil Cepuch – firma Siemens (5 min.)
 5. Ocena przypadków klinicznych / Evaluation of clinical cases (15 min.)

                  - obrazy typowe i nietypowe / typical and atypical images

                  - obraz przed- i po radioterapii / images before and after radiotherapy

                  - konfrontacja z obrazem klinicznym / confrontation with clinic image

 6. Zajęcia praktyczne - ocena indywidualna badań przez uczestników warsztatów pod nadzorem ekspertów/ Practical workshops - individual evaluation of results for workshop participants under experts' suprvision (30 min.)
 7. Quiz i podsumowanie warsztatów / Quiz and workshops résumé (15 min.)

                Liczba uczestników warsztatów -40 / Number of workshop participants - 40

 

13.00 - 14.30

 LUNCH TIME SESSION - Warsztaty edukacyjne III / Educational Workshops III: 

art logo tag en rgb bl jpgart logo tag en rgb bl jpg

 

Warsztaty Edukacyjne III A / Educational Workshops III A

Godz 13:00 - 13:30
Monofilozofia; ewolucja nas nie ominie
Ekspert: Igor Madej

 

Warsztaty Edukacyjne III B / Educational Workshops III B

Godz 13:30 - 14:30

Krajowa Sieć Onkologiczna; założenia i wyzwania. Dyskusja Okrągłego Stołu/ National Oncologic Net; perspectives and frontiers. Round Table Discussion

Prezentacja założeń programu/ Programme presentation
- Adam Maciejczyk
Moderator: Marek Szczepkowski:
Uczestnicy konferencji okrągłego stołu / Participants of round table conference:
- Adam Maciejczyk - Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
- Krzysztof Paśnik - Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
- Wojciech Wysocki - Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Pytania w dyskusji:

1. Kto na tym straci, a kto zyska? / Who will lose and who will gain?

2. Najważniejszy element programu - Pacjent. / The most important element of the program - Patient

3. Ile biurokracji - mniej czy więcej? / How much bureaucracy - more or less?

4. Czy system narzuca jak leczyć? / Does the system impose how to cure?

5. Czy jest to rewolucja czy ewolucja? / Is it a revolution or an evolution?

6. Jak to funkcjonuje w innych krajach? / How does it work in other countries?

 

Lunch: 13.30 – 14.30 / Spotkanie Zarządu PKK / Meeting of PKK board

 

14.30 - 15.40

Warsztaty edukacyjne IV/ Educational workshops IV: 

CHIRURGIA? - TO MOŻE SIĘ OPŁACAĆ...

Moderatorzy: Jakub Zaczyk, Dr n.med. Andrzej Kwiatkowski, Dr n.med. Wojciech Czubek

Wykłady/ Lectures

 1. Koordynator funduszy EU w firmie Olympus
  "Technologie wpisane w ocenie wniosków o dotacje"
  - Jakub Zaczyk 

 2.  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 
  "Jak rozliczam i dbam o bilans oddziału chirurgicznego w ponadregionalnym ośrodku klinicznym"
  - Andrzej Kwiatkowski

 3. Szpital Wojewódzki im. Śniadeckiego w Białymstoku
  "Jak rozliczam i dbam o bilans oddziału chirurgicznego w ośrodku rangi wojewódzkiej"
  - Wojciech Czubek 

 

15.40 - 16.30

Warsztaty edukacyjne V / Educational workshops V: 

Prowadzenie / Leadership: Bartosz Ziółkowski, Jarosław Cwaliński, Łukasz Panufnik, Maria Drogoń

Konsultacja / Consultation: Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski

NPWT - brzuch/ NPWT - abdomen

Leczenie trudnych ran brzusznych metodą ,,otwartego brzucha" z użyciem opatrunków podciśnieniowych./ Treatment of comlicated abdominal wounds ,,open abdomen" with negative pressure wound therapy.

 

16.30 - 17.20

Warsztaty edukacyjne VI / Educational workshops VI: 

Prowadzenie / Leadership: Maria Drogoń, Damian Kołacin, Jarosław Cwaliński, Bartosz Ziółkowski

Konsultacja / Consultation: Marek Szczepkowski, Tomasz Banasiewicz

NPWT - stomia/NPWT - ostomy

Zaopatrzenie powikłanej stomii z towarzyszącą powikłaną raną brzuszną./ Treatment of complicated ostomy with concomittant complicated abdominal wound.

 

17.20 - 18.10

Warsztaty edukacyjne VII / Educational workshops VII: 

Prowadzenie / Leadership: Jacek Paszkowski, Łukasz Panufnik, Jarosław Cwaliński, Maciej Jastrzębski

Konsultacja / Consultation: Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski

NPWT - Endo

Zaopatrzenie przetok po przedniej niskiej resekcji metodą endoskopową./ Treatment of low colorectal anastomosis fistulas.

Sobota, 6 kwietnia 2019

 

Sala Nil

 

9.00 - 10.30

Sesja XIV / Session XIV: Przepukliny w chirurgii kolorektalnej / Hernias in colorectal surgery

Prowadzenie sesji/ Session chairman: Andrzej Matyja, Maciej Śmietański, Kryspin Mitura, Marek Wór

 1. Czy jesteśmy w stanie sformułować jednolite zalecenia pooperacyjne dla chorych po dużych operacjach brzusznych? / Can we formulate uniform postoperative recommendations for patients after extensive abdominal surgeries?

                - Kryspin Mitura (15 min.)

 1. Rekonstrukcja przedniej ściany brzucha i zamknięcie stomii - jak konstruować strategię postępowania / Anterior abdominal wall reconstruction and ostomy closure - how to proceed?

                - Maciej Śmietański (15 min.)

 1. Zastosowanie siatki samorozprężalnej w leczeniu przepuklin w chirurgii kolorektalnej / Application of self - expandingmesh in teratment of hernias in colorectal surgery.

                - Jacek Pawlak, Monika Romanowska (15 min.)

 1. Omawiane przypadków klinicznych / Cases

                - Andrzej Matyja, Maciej Śmietański, Kryspin Mitura, Jacek Pawlak (30 min.)

Dyskusja/ Discussion (15 min.)

 

PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK - 10.30-11.00

 

11.00 - 12.30

Sesja XV / Session XV: Emocje chirurga - kto zadba o jego duszę? / Surgeon's emotions - how to take care of his soul?

Prowadzenie: Anna Maruszeczko

Eksperci: Psycholog Maria Rotkiel, Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

 • Czy stres związany z pracą chirurga to częsty temat do rozmów czy też środowiskowe tabu?
 • Co czuje lekarz, gdy ratuje zdrowie i życie pacjenta? Jak znosi porażki?
 • Czy chirurg to macho, który niczego się nie boi, czy raczej pokerzysta, który ukrywa swoje emocje?
 • Jak odreagowuje napięcie, gdzie szuka pomocy i ukojenia?
 • Autorytety, religia, sport, sztuka – co pozwala chirurgowi zachować psychiczną równowagę?
 • Co łączy artystę i chirurga – trema, sala operacyjna jako scena, ocena publiczności itp.

Dyskusję na te tematy, z udziałem chirurgów, psychologa oraz przedstawicieli świata sztuki /zaprzyjaźnionych artystów poprowadzi dziennikarka, redaktor naczelna magazynu „URODA ŻYCIA“ Anna Maruszeczko.

Paneliści:

Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka rozwoju osobistego

Zbigniew Lew Starowicz, psychiatra, psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii

Witold Paszt, założyciel, wokalista i kompozytor i lider zespołu VOX

Tomasz Szczepanik, założyciel, wokalista i kompozytor i lider zespołu PECTUS

oraz

Chirurdzy

 

12:30

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum /Grand Closing of Symposium 

Marek Szczepkowski, Dorota Gałczyńska-Zych

 

W trakcie trwania całego Sympozjum będą odbywać się w sposób ciągły:

Sesja plakatowa – przy stanowisku rejestracji Sympozjum. Prezentacje w sesji będa wyświetlane w sposób ciągły.

W trakcie trwania Sympozjum prezentowane będą prace e-plakatowe na monitorze usytuowanym
przy Biurze Sympozjum.

PLAKATY

1.Zaopatrzenie przepukliny linii pośrodkowej ciała z implantem w pozycji sub- lay z manewrem ACS (Ramirez)/ Medial abdominal hernia surgery with implant in sub- lay position with ACS meneveour
- Maciej Śmietański

2.Wycięcie blizny w technice TEM po polipektomii endoskopowej guza neuroendokrynnego. Szycie z zastosowaniem Endo Stitch™/ Excision of the scar in TEM technique after endoscopic polypectomy of neuroendocrine tumor. Suturing using Endo Stitch™
-Marek Szczepkowski, Piotr Witkowski, Damian Kołacin, Bartosz Ziółkowski

3.Zaopatrzenie poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha./ Postpartum insufficiency of anterior abdominal wall surgery
- Maciej Śmietański

4.Wycięcie dużego gruczolaka w kanale odbytu w technice TEM/ Excision of the big adenoma in an anal canal in the TEM technique.
- Marek Szczepkowski, Bartosz Ziółkowski, Piotr Witkowski, Łukasz Panufnik

5.Uwalnianie zagięcia śledzionowego od strony dolno- przyśrodkowej- dostęp laparoskopowy w przypadku wgłobienia guza lewej połowy okrężnicy/ Splenic Flexure Anatomy, Inferior- Medial Approach, Lap Left for Intusscepting Tumor
- Sławomir Marecik

6.Zastosowanie terapii podciśnieniowej w chirurgii kolorektalnej/ Negative Pressure Wound Therapy in colorectal surgery
- Marek Szczepkowski, Damian Kołacin, Piotr Witkowski, Bartosz Ziółkowski

7.Hybrydowa technika w operacjach naprawy przepuklin okołostomijnych- HyPER- Tips and Tricks./ Hybrid technique of parastomal hernia repair procedures- HyPER- Tips and Tricks.
- Marek Szczepkowski, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Alicja Przywózka- Suwała

8.Wykorzystanie matrycy pokrytej ludzkim fibrynogenem i trombiną (TachoSil®) w trudnych zespoleniach jelitowych/ The usage of the matrix covered with human fibrinogen and thrombin (TachoSil®) in difficult cases of intestinal anastomoses
- Marek Szczepkowski, Piotr Witkowski, Wojciech Drewniak Damian Kołacin

9.Uszkodzenie pochwy podczas przedniej niskiej resekcji odbytnicy./ Vaginal injury during low anterior resection
-Wiesław Tarnowski

10.HyPER- Hybrid Parastomal Endoscopic Hernia Repair- kolejne etapy operacji./ HyPER- Hybrid Parastomal Endoscopic Hernia Repair- subsequent stages of the procedure.
- Marek Szczepkowski, Alicja Przywózka- Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik

11.Wpływ plastyki dźwigaczy odbytu na wyniki leczenia wypadania odbytnicy metodą Altemeiera./ The influence of levatoroplasty on the results of treatment of rectal prolapse with the Altermeier procedure
- Przemysław Ciesielski , Małgorzata Kołodziejczak

12.Tragiczny przypadek pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania/ Tragic case of a patient with menstruation disorder
- Anna Pietrzak

13.Krwawienie z hemoroidów- niebanalny problem / Hemorrhoidal bleeding – underestimated problem
- Anna Pietrzak

14.Clostridium difficile – opis przypadku / Clostridium difficile – case description
- Anna Pietrzak

15.Zamykanie powłok brzusznych- czy możemy być skuteczniejsi?/ Abdominal wall closure- can we be more effective?
- Kinga Zastawna, Andrzej Ratajczak, Tomasz Banasiewicz

16.Małoinwazyjne lecznie przetok/ Minimally- invasive treatment of fistula.
- Jarosław Cwaliński, Jacek Paszkowski, Adam Bobkiewicz, Tomasz Banasiewicz

17.LapVac- czyli jak leczyć metodą otwartego brzucha bez jego otwierania?/ LapVac- how to treat open abdomen without its opening
- Adam Bobkiewicz, Tomasz Banasiewicz
 
 

Warsztaty Edukacyjne  / Educational Workshops na stoisku Johnson& Johnson 

Akademia szycia laparoskopowego / Academy of laparoscopic suturing techniques

Warsztaty Edukacyjne  / Educational Workshops  na stoisku firmy Stryker

Możliwości obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej / Imaging possibilities with indocyanin green.

Prowadzenie / Leading: Sylwia Borys, Wojciech Baraniak