CHIRURGIA KOLOREKTALNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy Sympozjum otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne
przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.