KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

ZGŁOSZENIE PRACY

Autorów prezentacji plakatowych prosimy o nadsyłanie prac do dnia 1 lutego 2019 r. poprzez formularz na stronie internetowej Sympozjum.

Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji w sesji plakatowej.
Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają mailem potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania plakatu.

Szczegóły będą również podane na stronie www.chirurgiakolorektalna.pl
Plakaty będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na stanowiskach komputerowych.