KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

KOMITET ORGANIZACYJNNY


Honorowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dyrektor Szpitala Bielańskiego - Dr Dorota Gałczyńska-Zych
 
prof Galczynska
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. Marek Szczepkowski
 
prof szczepkowski
 
 
Image
Image