CHIRURGIA KOLOREKTALNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący (Chairman):

Prof. Marek Szczepkowski

Członkowie (w kolejności alfabetycznej) - Members (in alphabetical order):

Image
Image