CHIRURGIA KOLOREKTALNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

Odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 20.00. Przygotowaliśmy dla Państwa w trakcie Imprezy Towarzyszącej „Koncert wielką niespodziankę”.  Koszt 180 zł od osoby. 
Wejście na Imprezę wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeń, które otrzymają Państwo w Sekretariacie Sympozjum.

Impreza nie jest finansowana ze środków firm inowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

Image
Image
Image