KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

OPINIE O NAS

Image

Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski już po raz siódmy organizuje Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w chirurgii kolorektalnej” w Serocku. Dotychczasowe konferencje, z powodu poruszanych bardzo ważnych tematów, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zapraszani wykładowcy prezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny, po prelekcjach odbywały się ciekawe, poruszające codzienne problemy dyskusje mające znaczenie praktyczne.

Program tegorocznego Sympozjum jest również bardzo ciekawy, porusza istotne zagadnienia z zakresu chirurgii kolorektalnej. Zaproszeni wykładowcy i przygotowane tematy są gwarancją wysokiego poziomu Sympo-zjum. Dodatkowo już tradycyjnie możemy liczyć na rzadko spotykaną

na konferencjach oprawę artystyczną. Ciekawe dyskusje w kuluarach i spotkania koleżeńskie są integralnym elementem tych spotkań.

Do zobaczenia w Serocku!

                                                           Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

                                                           Prof. dr hab n. med. Krzysztof Paśnik

Image

Należy podkreślić, że inicjatywa prof. Marka Szczepkowskiego, aby co roku spotkać się w ciekawym kompleksie… w Serocku i dyskutować o problemach koloproktologii jest znakomitym, sprawdzonym pomysłem na aktywność naukową w tej dziedzinie medycyny. Co roku podczas Sympozjum przedstawiane są nie tylko nowości i nowinki medyczne, ale omawiane są także zasady leczenia i istniejące standardy pod kątem jakości wdrażania oraz podstawowe, codzienne problemy w chorobach jelita grubego .

Konferencji co roku patronuje Polski Klub Koloproktologii, którego „past” Prezesem jest właśnie „motor” spotkań koloproktologicznych w Serocku  prof. Marek Szczepkowski.

Na spotkania w Serocku warto przybyć!!

         - Jest merytorycznie i naukowo

         - Sympatycznie i przyjacielsko

         - Widzimy nowości i standardy

         - Mamy też świetny program towarzyszący

W tym roku spotkajmy się kolejny raz w Serocku ale... w jeszcze w szerszym gronie.

                                                           Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii

                                                           Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

Image

Od kilku lat spotkania kolorektalne w Narvilu gromadzą bardzo dużo uczestników. Powód jest prosty - program Sympozjum zawsze jest nie-zwykle interesujący, a wykładowcy przedstawiają nowości dotyczące diagnostyki i leczenia chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego i odbytnicy. Nie inaczej zapowiada się tegoroczne spotkanie.

                                                           Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

Image

Sympozjum Marka Szczepkowskiego w Serocku to już dzisiaj marka sama w sobie.
Zawsze bardzo ciekawy program naukowy, dyskusje podczas sesji

i te kuluarowe - nierzadko bardzo burzliwe. Ale tylko takie pozostają w pa-mięci i są inspiracją do dalszego rozwoju, zarówno osobistego jak i zawodowego każdego z nas, ale też polskiej chirurgii kolorektalnej. To nie wszystko. Jest też coś niepowtarzalnego w tych sympozjach: niezwykła atmosfera, którą zawsze stwarza Gospodarz. Marku, pamiętamy 19-21 kwietnia! Oczy-wiście jak zwykle będziemy! W tym roku również i zachęcamy Wszystkich, aby spędzili ten czas z nami podczas VII Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w chirurgii kolorektalnej”.

Bardzo polecam. Będziecie zadowoleni i usatysfakcjonowani naukowo!!!

                                                           Prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz

Image

Konferencja w dzisiejszych czasach to coraz rzadziej miejsce zdobywania informacji. Te dostępne są w internecie natychmiast, w pełnym zakresie

i w najwygodniejszej dla nas formie. Konferencja staje się natomiast miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji, bezpośredniej rozmowy, kontaktu

z ludźmi, których cenimy, lubimy czy też z którymi spieramy się. Jedziemy dla ludzi, no i dla miejsca. Są miejsca bez większej historii i zdarzają się miejsca, jak to, które zapadają głęboko w pamięć. Jeśli cenicie połączenie fantastycznego miejsca i atmosfery ze spotkaniem nie tyle uczestników konferencji co wieloletnich przyjaciół - przyjeżdżajcie do Narvilu w kwietniu 2018. Ja będę na pewno. Jak co roku :-)

                                                           Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz