KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

Tak wyglądała koferencja w 2016 roku:

V Ogólnopolskie Sympozjum
Postępy w chirurgi kolorektalnej